Dobrodošli na sajt Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore!

Komisija za hartije od vrijednostiKontakt detalji

Kralja Nikole 27a/III
81000 Podgorica
tel ++382 20 442 800
fax ++382 20 442 810
e-mail: info@scmn.me
Radno vrijeme: 08 - 16 časova
Žiro račun: 510–2461–29

30.09.2014

Štampaj NovostPošalji Novost

Obavještenje

Ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti Marketiva broker diler a.d. Podgorica je na skuštini održanoj 29.09.2014. godine, donio odluku o pokretanju postupka skraćene dobrovoljne likvidacije na dan 3 ...

Opširnije

30.09.2014

Štampaj NovostPošalji Novost

Rezultati ispita za sticanje zvanja brokera, dilera, investicionog menadžera investicionog fonda i investicionog menadžera penzionog fonda

Dana 12. septembra 2014. godine u prostorijama Komisije za hartije od vrijednosti održan je ispit za sticanje zvanja brokera, dilera, investicionog menadžera investicionog fonda i investicionog menadžera penzionog fonda. U prilogu ...

Opširnije

26.09.2014

Štampaj NovostPošalji Novost

Nacrt Pravila o sadržini, bližim uslovima, načinu objavljivanja prospekta investicionih fondova

Komisija za hartije od vrijednosti je na osnovu člana 31 stav 6, člana 65 stav 6, člana 70 stav 3, člana 143 stav 1 tačka 4, člana 157 stav 3 Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list Crne Gore", br. 54/11), na 130. sjednici od 26.9. ...

Opširnije

26.09.2014

Štampaj NovostPošalji Novost

Nacrt Pravila o bližim uslovima, načinu pripajanja i spajanja zajedničkih fondova i o bližem sadržaju i načinu dostavljanja obavještenja o pripajanju i spajanju zajedničkih fondova

Komisija za hartije od vrijednosti je na osnovu člana 38 stav 5 i člana 45 stav 4 Zakona o investicionim fondovima ("Sl.list CG", br. 54/11 ), na 130 sjednici od 26.09.2014. godine donijela Nacrt Pravila o bližim uslovima ...

Opširnije

26.09.2014

Štampaj NovostPošalji Novost

Nacrt Pravila o bližem sadržaju internih pravila poslovanja centralnog fonda i fonda ulagača i načinu dostavljanja obavještenja o nesaglasnosti

Komisija za hartije od vrijednosti je na osnovu člana 53 stav 14 i člana 60 stav 5 Zakona o investicionim fondovima ("Sl.list CG", br. 54/11 ), na 130. sjednici od 26.09.2014. godine donijela Nacrt Pravila o bližem sadrža ...

Opširnije

12.09.2014

Štampaj NovostPošalji Novost

Nacrt Pravila o metodologiji za obračunavanje neto vrijednosti imovine zatvorenih investicionih fondova

 Komisija za hartije od vrijednosti je na osnovu člana 81 Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list CG", br. 54/11), na 128. ...

Opširnije

11.09.2014

Štampaj NovostPošalji Novost

Mišljenje u vezi primjene člana 185 stav 2 i 5 Zakona o investicionim fondovima ("Sl. list Crne Gore" br. 54/11)

Komisija za hartije od vrijednosti je na 128. sjednici od 11.09.2014. razmotrila zahtjev VIP Broker Dilera AD Podgorica i dala Mi&scar ...

Opširnije

31.07.2014

Štampaj NovostPošalji Novost

Odluka o izmjeni Odluke o visini naknada za rad Komisije za hartije od vrijednosti

Komisija za hartije od vrijednosti je na osnovu člana 19 stav 2 Zakona o hartijama od vrijednosti ("Sl. list RCG", br. 59/00, 10/01, 43/05, 28/06, "Sl. list Crne Gore", br. 53/09, 73/10, 40/11, 06/13) i člana 20 ...

Opširnije

27.06.2014

Štampaj NovostPošalji Novost

Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti

Komisija za hartije od vrijednosti je na osnovu čl. 141 st. 1 Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list, CG" br. 54/11), člana 8 stav 1 tačka 15) Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list, RCG" br ...

Opširnije

27.06.2014

Štampaj NovostPošalji Novost

Mišljenje o licu ovlašćenom za zastupanje FZU Trend AD

Komisija za hartije od vrijednosti je na 120. sjednici od 26.06.2014. razmotrila zahtjev i dala Mišljenje o licu ovlašćenom za zastupanje FZU Trend AD.Mi&sc ...

Opširnije

Berze (Montenegro + NEX) & Indeksi

Uredi po

Newsletter

FAQ | Linkovi | Mapa sajta | Kontakt detalji |

Copyright © 2008 - Komisija za hartije od vrijednosti
Dizajn i programiranje - starrwebdesign MojWeb