Dobrodošli na sajt Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore!

Komisija za hartije od vrijednostiKontakt detalji

Kralja Nikole 27a/III
81000 Podgorica
tel ++382 20 442 800
fax ++382 20 442 810
e-mail: info@scmn.me
Radno vrijeme: 08 - 16 časova
Žiro račun: 510–2461–29

16.02.2015

Štampaj NovostPošalji Novost

Smjernive o investicionim jedinicama

Komisija za hartije od vrijednosti je na osnovu zahtjeva DZU Moneta a.d., 13.02.2015. godine izdala Smjernice o investicionim jediniciama.Smjernice o investicionim jedinicama ...

Opširnije

16.02.2015

Štampaj NovostPošalji Novost

Mišljenje Komisije

Komisija za hartije od vrijednosti je na osnovu člana 9 stav 5 Zakona o hartijama od vrijednosti ("S. list RCG", br 59/00, 10/01, 43/05, 28/06, "Sl. list Crne Gore", br. 53/09, 73/10, 40/11, 06/13), na 147. sjed ...

Opširnije

30.01.2015

Štampaj NovostPošalji Novost

Nacrt Pravila o izmjeni Pravila o obavljanju kastodi poslova

Komisija za hartije od vrijednosti je na osnovu člana 9 stav 1 tačka 11 Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 59/00, 10/01, 43/05, 28/06, "Sl. list Crne Gore", br. 53/09, 73/10, 40/11, 06/1 ...

Opširnije

30.01.2015

Štampaj NovostPošalji Novost

Nacrt Pravila o izmjenama Pravila o izdavanju dozvole za rad investicionim fondovima

Komisija za hartije od vrijednosti je na osnovu člana 130 stav 8 Zakona o investicionim fondovima ("Sl. list Crne Gore" br. 54/11) i člana 8 stav 1 tačka 6 i člana 9 stav 1 tačka 1 Zakona o hartijama od vrijednosti (" ...

Opširnije

30.01.2015

Štampaj NovostPošalji Novost

Nacrt Pravila o izmjeni Pravila o sadržini i objavljivanju izvještaja o poslovanju investicionih fondova

Komisija za hartije od vrijednosti je na osnovu člana 154 stav 4, a u vezi sa članom 95 stav 1 tačka 16 Zakona o investicionim fondovima ("Sl. list Crne Gore", br. 54/11), na 145. sjednici od 30.1.2015. godine, donijela N ...

Opširnije

30.01.2015

Štampaj NovostPošalji Novost

Nacrt Pravila o izmjeni Pravila o sadržini i objavljivanju izvještaja o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima

Komisija za hartije od vrijednosti je na osnovu člana 88 stav 4 Zakona o investicionim fondovima ("Sl. list Crne Gore", br. 54/11), na 145. sjednici od 30.1.2015. godine, donijela Nacrt Pravila o izmjeni Pravila o sadržin ...

Opširnije

26.12.2014

Štampaj NovostPošalji Novost

Uputstvo o primjeni člana 185 Zakona o investicionim fondovima

Komisija za hartije od vrijednosti je na osnovu člana 8 stav 1 tačka 18, člana 9 stav 5 i člana 91 Zakona o hartijama od vrijednosti („Sl. list RCG", br. 59/00, 10/01, 43/05, 28/06,  i „Sl. list CG", br. ...

Opširnije

12.12.2014

Štampaj NovostPošalji Novost

Nacrt Pravila o načinu upisa i vođenja registra emitenata hartija od vrijednosti kod Komisije za hartije od vrijednosti

Komisija za hartije od vrijednosti je na 139. sjednici od 05.12.2014. godine usvojila Nacrt PRAVILA O NAČINU UPISA I VOĐENJA REGISTRA EMITENATA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI KOD KOMISIJE ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI, koji će biti na javnoj r ...

Opširnije

03.12.2014

Štampaj NovostPošalji Novost

Obavještenje

Komisija za hartije ima informaciju da nepoznata lica, koja se predstavljaju kao zaposleni kod Ovlašćenog učesnika na tržištu hartija od vrijednosti NOVE BROKER a.d.-Podgorica, pozivaju građane i nude uslugu (posredov ...

Opširnije

21.11.2014

Štampaj NovostPošalji Novost

Nacrt Pravila o bližoj sadržini politika, procedura, mjera postupanja i registra transakcija, društva za upravljanje investicionim fondovima

Komisija za hartije od vrijednosti je na osnovu člana 123 stav 2 i člana 127 stav 2 Zakona o investicionim fondovima ("Sl. List Crne Gore", br. 54/11), na 137. sjednici od 21.11.2014. godine, donijela Nacrt Pravila o ...

Opširnije

Berze (Montenegro + NEX) & Indeksi

Uredi po

Newsletter

FAQ | Linkovi | Mapa sajta | Kontakt detalji |

Copyright © 2008 - Komisija za hartije od vrijednosti
Dizajn i programiranje - starrwebdesign MojWeb