Dobrodošli na sajt Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore!

Komisija za hartije od vrijednostiKontakt detalji

Kralja Nikole 27a/III
81000 Podgorica
tel ++382 20 442 800
fax ++382 20 442 810
e-mail: info@scmn.me
Radno vrijeme: 08 - 16 časova
Žiro račun: 510–2461–29

12.06.2015

Štampaj NovostPošalji Novost

Upitnici o sprovođenju mjera propisanih Zakonom o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Komisija za hartije od vrijednosti, kao jedan od nadzornih organa nad primjenom Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma je, na 162. sjednici od 12.6.2015. godine, donijela:Upitnik o sprovođenju mjera propisanih ...

Opširnije

08.06.2015

Štampaj NovostPošalji Novost

Obavještenje vlasnicima investicionih jedinica Otvorenog investicionog fonda HLT FOND

Komisija za hartije od vrijednosti je na 161. sjednici od 05. juna 2015. godine, donijela Rješenje o davanju saglasnosti na Pravila o upravljanju Otvorenim investicionim fondom HLT FOND br. 04-235/14 od 02.10.2014. godine. ...

Opširnije

18.05.2015

Štampaj NovostPošalji Novost

Nacrt Pravila o izmjeni Pravila o izdavanju dozvole za rad i davanju saglasnosti društvima za upravljanje investicionim fondovima

Komisija za hartije od vrijednosti je na osnovu člana 93 stav 5 Zakona o investicionim fondovima ("Sl. list Crne Gore" br. 54/11) i člana 8 stav 1 tačka 6 i člana 9 stav 1 tačka 1 Zakona o hartijama od vrijednosti (" ...

Opširnije

18.05.2015

Štampaj NovostPošalji Novost

Nacrt Pravila o postupku i rokovima za isplatu vlasnika investicionih jedinica

Komisija za hartije od vrijednosti je na osnovu člana 10 stav 4 Zakona o investicionim fondovima ("Sl. list Crne Gore", br. 54/11), na 159. sjednici od 15.5.2015. godine, donijela Nacrt Pravila o postupku i rokovima za is ...

Opširnije

15.05.2015

Štampaj NovostPošalji Novost

Nacrt Pravila o pravu na dobijanje informacija o hartijama od vrijednosti upisanim u Centralni registar Centralne Depozitarne Agencije

Komisija za hartije od vrijednosti je na osnovu člana 8 stav 1 tačka 1) Zakona o hartijama od vrijednosti ("Sl. list RCG", br. 59/00, 10/01, 43/05, 28/06, "Sl. list CG", br. 53/09, 73/10, 40/11, 06/13), , na 159 ...

Opširnije

15.05.2015

Štampaj NovostPošalji Novost

Nacrt Pravila o izmjeni Pravila o utvrđivanju bližih uslova za sticanje zvanja investicionog menadžera investicionog fonda

Komisija za hartije od vrijednosti je na osnovu člana 92 stav 2 Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list Crne Gore, br. 54/11), na 159. sjednici od 15.05.2015. godine, donijela Nacrt Pravila o izmjeni Pravila o utvrđiv ...

Opširnije

15.05.2015

Štampaj NovostPošalji Novost

Nacrt Pravila o izmjenama Pravila o načinu upisa i vođenja registra emitenata hartija od vrijednosti kod Komisije za hartije od vrijednosti

Komisija za hartije od vrijednosti je na osnovu člana 8 stav 1 tačka 1), a u vezi člana 26 i 116 Zakona o hartijama od vrijednosti ("Sl. list RCG", br. 59/00, 10/01, 43/05, 28/06, "Sl. list Crne Gore", br. 53/09 ...

Opširnije

30.04.2015

Štampaj NovostPošalji Novost

Nacrt Pravila o izmjeni Pravila o metodologiji za obračunavanje neto vrijednosti imovine zatvorenih investicionih fondova

Komisija za hartije od vrijednosti je na osnovu člana 81 Zakona o investicionim fondovima ("Sl. list Crne Gore", br. 54/11), na 157. sjednici od 30.4.2015. godine, donijela Nacrt Pravila o izmjeni Pravila o metodologiji z ...

Opširnije

07.04.2015

Štampaj NovostPošalji Novost

Nacrt Pravila o izmjeni i dopuni Pravila o kontroli poslovanja sa hartijama od vrijednosti

Komisija za hartije od vrijednosti je na osnovu člana 8 stav 1 tačka 1) Zakona o hartijama od vrijednosti („Službeni list RCG", br. 59/00 i „Sl. list Crne Gore", br. 40/11 i 06/13), na sjednici 152. od 27.03.2 ...

Opširnije

03.04.2015

Štampaj NovostPošalji Novost

Upitnik o sprovođenju mjera propisanih Zakonom o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Komisija za hartije od vrijednosti, kao jedan od nadzornih organa nad primjenom Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma je, na 153. sjednici od 03.04.2015. godine, donijela Upitnik o sprovođenju mjera pr ...

Opširnije

Berze (Montenegro + NEX) & Indeksi

Uredi po

Newsletter

FAQ | Linkovi | Mapa sajta | Kontakt detalji |

Copyright © 2008 - Komisija za hartije od vrijednosti
Dizajn i programiranje - starrwebdesign MojWeb