Dobrodošli na sajt Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore!

Komisija za hartije od vrijednostiKontakt detalji

Kralja Nikole 27a/III
81000 Podgorica
tel ++382 20 442 800
fax ++382 20 442 810
e-mail: info@scmn.me
Radno vrijeme: 08 - 16 časova
Žiro račun: 510–2461–29

12.12.2014

Štampaj NovostPošalji Novost

Nacrt Pravila o načinu upisa i vođenja registra emitenata hartija od vrijednosti kod Komisije za hartije od vrijednosti

Komisija za hartije od vrijednosti je na 139. sjednici od 05.12.2014. godine usvojila Nacrt PRAVILA O NAČINU UPISA I VOĐENJA REGISTRA EMITENATA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI KOD KOMISIJE ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI, koji će biti na javnoj r ...

Opširnije

03.12.2014

Štampaj NovostPošalji Novost

Obavještenje

Komisija za hartije ima informaciju da nepoznata lica, koja se predstavljaju kao zaposleni kod Ovlašćenog učesnika na tržištu hartija od vrijednosti NOVE BROKER a.d.-Podgorica, pozivaju građane i nude uslugu (posredov ...

Opširnije

21.11.2014

Štampaj NovostPošalji Novost

Nacrt Pravila o bližoj sadržini politika, procedura, mjera postupanja i registra transakcija, društva za upravljanje investicionim fondovima

Komisija za hartije od vrijednosti je na osnovu člana 123 stav 2 i člana 127 stav 2 Zakona o investicionim fondovima ("Sl. List Crne Gore", br. 54/11), na 137. sjednici od 21.11.2014. godine, donijela Nacrt Pravila o ...

Opširnije

21.11.2014

Štampaj NovostPošalji Novost

Nacrt Pravila o bližim uslovima za identifikaciju i sprječavanje konflikta interesa

Komisija za hartije od vrijednosti je na osnovu člana 122 stav 3 i člana 125 stav 4 Zakona o investicionim fondovima ("Sl. List Crne Gore", br. 54/11), na 137. sjednici od 21.11.2014. godine, donijela Nacrt Pravila o ...

Opširnije

21.11.2014

Štampaj NovostPošalji Novost

Nacrt Pravila o bližim uslovima, načinu i postupku vršenja nadzora poslovanja društva za upravljanje investicionim fondovima, investicionih fondova i depozitara

Komisija za hartije od vrijednosti je na osnovu člana 145 stav 3 i člana 190 stav 1 tačka 6 Zakona o investicionim fondovima ("Sl. List Crne Gore", br. 54/11), na 137. sjednici od 21.11.2014. godine, donijela Nacrt P ...

Opširnije

21.11.2014

Štampaj NovostPošalji Novost

Nacrt Pravila o sadržaju, bitnim elementima politike upravljanja rizicima i o metodologiji mjerenja rizika

Komisija za hartije od vrijednosti je na osnovu člana 129 stav 2 Zakona o investicionim fondovima ("Sl. List Crne Gore", br. 54/11), na 137. sjednici od 21.11.2014. godine, donijela Nacrt Pravila o sadržaju, bitnim e ...

Opširnije

19.11.2014

Štampaj NovostPošalji Novost

Seminar na temu „Sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma na tržištu kapitala"

U organizaciji Komisije za hartije od vrijed ...

Opširnije

10.11.2014

Štampaj NovostPošalji Novost

Pravilnik o naknadama za rad komisije za hartije od vrijednosti

Komisija za hartije od vrijednosti je na osnovu člana 19 stav 2 Zakona o hartijama od vrijednosti ("Sl. list RCG", br. 59/00 i "Sl. list CG", br. 06/13) i člana 20 stav 3 Statuta Komisije za hartije od vrijednos ...

Opširnije

07.11.2014

Štampaj NovostPošalji Novost

Rješenje o slobodnom pristupu informacijama

Komisija za hartije od vrijednosti je na osnovu člana 30 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Sl. list Crne Gore" br. 44/12), na 135. sjednici, od 7.11.2014. godine, donijel ...

Opširnije

07.11.2014

Štampaj NovostPošalji Novost

Nacrt Pravila o sadržini, bližim uslovima i načinu objavljivanja ključnih informacija za investitore zajedničkih fondova

Komisija za hartije od vrijednosti je na osnovu člana 45 stav 4 i člana 166 stav 8 Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list Crne Gore", br. 54/11), na 135. sjednici od 7.11.2014. godine, donijela Nacrt Pravil ...

Opširnije

Berze (Montenegro + NEX) & Indeksi

Uredi po

Newsletter

FAQ | Linkovi | Mapa sajta | Kontakt detalji |

Copyright © 2008 - Komisija za hartije od vrijednosti
Dizajn i programiranje - starrwebdesign MojWeb