Dobrodošli na sajt Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore!

Komisija za hartije od vrijednostiKontakt detalji

Kralja Nikole 27a/III
81000 Podgorica
tel ++382 20 442 800
fax ++382 20 442 810
e-mail: info@scmn.me
Radno vrijeme: 08 - 16 časova
Žiro račun: 510–2461–29

06.03.2017

Štampaj NovostPošalji Novost

Posjeta učenika Srednje ekonomske škole Komisiji

Učenici Srednje ekonomske škole „Mirko Vešović" iz Podgorice posjetili su u srijedu 22. i četvrtak 23. februara, Komisiju za hartije od vrijednosti.  ...

Opširnije

01.02.2017

Štampaj NovostPošalji Novost

Nacrt Pravila o izmjenama i dopunama pravila o načinu trgovanja blokom akcija

Komisija za hartije od vrijednosti je na osnovu čl. 8 stav 1 tačka 13) i čl. 45. stav 3 tačka 3) Zakona o hartijama od vrijednosti ("Sl. list RCG", br. 59/00, 10/01, 43/05, 28/06, "Sl. list CG", br. 53/09, 73/ ...

Opširnije

09.12.2016

Štampaj NovostPošalji Novost

Nacrt Pravila o sadržaju, rokovima i načinu sačinjavanja i dostavljanja finansijskih izvještaja emitenata hartija od vrijednosti

Komisija za hartije od vrijednosti je na osnovu člana 28 stav 2 Zakona o hartijama od vrijednosti („Sl. list RCG", br. 59/00, 10/01, 43/05, 28/06 i „Sl. list CG", br. 53/09, 73/10, 40/11, 06/13) i člana 17 ...

Opširnije

22.11.2016

Štampaj NovostPošalji Novost

Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti

Komisija za hartije od vrijednosti je na osnovu čl. 95 stav 1 tač. 1), 2) i 3), čl. 145 st. 1 tač. 4) i 6) i čl. 145 st. 2 Zakona o investicionim fondovima, ("Službeni list CG", br. 54/11) i čl. 4 stav 2 stav 2 i 3, čl ...

Opširnije

22.11.2016

Štampaj NovostPošalji Novost

Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti

Komisija za hartije od vrijednosti je na osnovu čl. 95 stav 1 tač. 1), 2) i 3), čl. 145 st. 1 tač. 4) i 6) i čl. 145 st. 2 Zakona o investicionim fondovima, ("Službeni list CG", br. 54/11) i čl. 4 stav 2 stav 2 i 3, čl ...

Opširnije

10.11.2016

Štampaj NovostPošalji Novost

Zaključak o načinu plaćanja po osnovu primarne trgovine državnih obveznica serije GB1-2016

Komisija za hartije od vrijednosti je na osnovu člana 216 stav 2 Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br. 60/03 i "Sl. list CG", br. 32/11) i člana 8 stav 1 tačka 4 Zakona o hartijama od vrijednosti ("Sl. ...

Opširnije

21.09.2016

Štampaj NovostPošalji Novost

Primjena člana 15b Zakona o preuzimanju akcionarskih društava

U skladu sa članom 15b Zakona o preuzimanju akcionarskih društava ("Službeni list CG", br. 18/11, 52/16), akcionarska društva su dužna u godišnjem izvještaju o poslovanju objaviti podatke, i ...

Opširnije

12.08.2016

Štampaj NovostPošalji Novost

Dozvola za obavljanje kastodi poslova - Universal Capital Bank a.d. Podgorica

Komisija za hartije od vrijednosti je na osnovu člana 2 stav 2, člana 7 stav 1 i 2 i člana 19 stav 3 Pravila o obavljanju kastodi poslova ("Službeni list RCG", br. 57/07 i "Službeni list CG", br. 42/13), na 21 ...

Opširnije

12.08.2016

Štampaj NovostPošalji Novost

Dozvola za rad za obavljanje poslova ovlašćenog učesnika - Erste Bank a.d. Podgorica

Komisija za hartije od vrijednosti je na osnovu člana 69. stav 1. Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", broj 59/00 i 28/06 i "Službeni list CG", br. 53/09, 73/10, 40/11 i 06/13), na 218. sjed ...

Opširnije

08.08.2016

Štampaj NovostPošalji Novost

Rješenje o nalaganju sprovođenja obaveze preuzimanja emitenta NLB MONTENEGRO BANKA AD Podgorica

Komisija za hartije od vrijednosti je na osnovu čl. 43 st. 1 i st. 2 tač. 1) Zakona o preuzimanju akcionarskih društava ("Sl. list Crne Gore", br. 18/11), u predmetu utvrđivanja nastanka obaveze objavljivanja pon ...

Opširnije

Berze (Montenegro + NEX) & Indeksi

Uredi po

Newsletter

FAQ | Linkovi | Mapa sajta | Kontakt detalji |

Copyright © 2008 - Komisija za hartije od vrijednosti
Dizajn i programiranje - starrwebdesign MojWeb