Novosti

Privremena obustava dozvole za rad Podgorički broker diler

Privremena obustava dozvole za rad Podgorički broker diler
Read More

Nacrti Pravila sa 134. sjednice od 30.12.2020. godine

Nacrt Pravila 134. sjedinica 30.12.2020.g
Read More

Nacrt Uputstva za sprovođenje revizije informacionog sistema investicionih društava od strane revizorskih društava

Nacrti Uputstva sa 133. sjedinice od 25.12.2020.g
Read More

Nacrt Pravila o izmjenama i dopunama Pravila o bližem sadržaju, rokovima i načinu sačinjavanja i dostavljanja izvještaja investicionih društava i njihovih filijala

Nacrti Pravila sa 132. sjedinice od 10.12.2020.g
Read More

Rješenje o privremenoj obustavi dozvole za rad Global broker diler

RJEŠENJE PRIVREMENO SE OBUSTAVLJA dozvola za rad investicionom društvu GLOBAL BROKER DILER AD Podgorica
Read More

Rješenje o odobrenju obavezne javne ponude za preuzimanje Mehanizacija i programat AD Nikšić

Rješenje o odobrenju obavezne javne ponude za preuzimanje Mehanizacija i programat AD Nikšić
Read More

Obavještenje oveznicima Zakona o SPNFT nad kojima Komisija vrši nadzor

Obavještenje oveznicima Zakona o SPNFT nad kojima Komisija vrši nadzor
Read More

Odluka o usvajanju jedinstvenog obrasca Upitnika iz oblasti SPNFT

Odluka o usvajanju jedinstvenog obrasca Upitnika iz oblasti SPNFT
Read More

Nacrt Pravila o dopuni Pravila o bližem sadržaju i načinu finansijskog izvještavanja

Nacrti Pravila sa 121. sjedinice od 22.09.2020.g
Read More