Dobrodošli na sajt Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore!

Komisija za hartije od vrijednostiKontakt detalji

Kralja Nikole 27a/III
81000 Podgorica
tel ++382 20 442 800
fax ++382 20 442 810
e-mail: info@scmn.me
Radno vrijeme: 08 - 16 časova
Žiro račun: 510–2461–29

22.07.2016

Štampaj NovostPošalji Novost

Nacrt Pravila o dopuni Pravila o načinu upisa i vođenja registra emitenata hartija od vrijednosti

Komisija za hartije od vrijednosti je na osnovu člana 8 tačka 1), a u vezi sa čl. 26 Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 59/00 i "Sl. list Crne Gore", br. 06/13), na 215. sjednici od 22 ...

Opširnije

20.06.2016

Štampaj NovostPošalji Novost

Nacrt Pravila o bližem postupku prenošenja upravljanja investicionim fondovima na drugo društvo za upravljanje

Komisija za hartije od vrijednosti je na osnovu člana 109 stav 5 Zakona o investicionim fondovima (″Sl. List CG″, br. 54/11), na 208. sjednici od 17.06.2016. godine, donijela Nacrt Pravila o bližem postupku preno&scar ...

Opširnije

06.06.2016

Štampaj NovostPošalji Novost

Javni poziv kandidatima za pohađanje škole za edukaciju i licenciranje brokera, dilera, investicionih menadžera

Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore objavljujeJAVNI POZIVsvim kandidatima zainteresovanim za pohađanje„Škole za edukaciju i ...

Opširnije

25.05.2016

Štampaj NovostPošalji Novost

Rješenje Komisije o mjerama prema DZU Euroinvest a.d.

Komisija za hartije od vrijednosti je na osnovu čl. 95 stav 1 tač. 1), 2) i 3), čl. 145 st. 1 tač. 4) i 6) i čl. 145 st. 2 Zakona o investicionim fondovima, ("Službeni list CG", br. 54/11) i čl. 4 stav 2 stav 2 i 3, čl ...

Opširnije

25.05.2016

Štampaj NovostPošalji Novost

Rješenje Komisije o mjerama prema Društvu za upravljanje investicionim fondom ATLAS MONT AD

Komisija za hartije od vrijednosti je na osnovu čl. 95 stav 1 tač. 1), 2) i 3), čl. 145 st. 1 tač. 4) i 6) i čl. 145 st. 2 Zakona o investicionim fondovima, ("Službeni list CG", br. 54/11) i čl. 4 stav 2 stav 2 i 3, čl ...

Opširnije

28.04.2016

Štampaj NovostPošalji Novost

Nacrt Pravila o izmjeni i dopuni Pravila o bližim uslovima za izdavanje saglasnosti za kvalifikovano učešće u društvu za upravljanje

Komisija za hartije od vrijednosti je na osnovu člana 188 stava 5 Zakona o investicionim fondovima (Sl. List CG br. 54/11) na 202. sjednici od 28.4.2016. godine, donijela Nacrt Pravila o izmjeni i dopuni Pravila o bližim uslovima z ...

Opširnije

26.02.2016

Štampaj NovostPošalji Novost

Rasprava 8.3.2016

Komisija za hartije od vrijednosti je na 191. sjednici od 25.2.2016. godine razmatrala pitanje postupanja DZU Euroinvest i odredila raspravu. ...

Opširnije

26.02.2016

Štampaj NovostPošalji Novost

Usmena rasprava 7.3.2016

Komisija za hartije od vrijednosti je na 191. sjednici od 25.2.2016. godine razmatrala pitanje postupanja DZU Euroinvest i odredila usmenu raspravu. ...

Opširnije

18.02.2016

Štampaj NovostPošalji Novost

Rasprava 1.3.2016.

Komisija za hartije od vrijednosti je na 190. sjednici od 18.2.2016. godine razmatrala pitanje postupanja DZU Atlas Mont i odredila raspravu. ...

Opširnije

18.02.2016

Štampaj NovostPošalji Novost

Usmena rasprava 29.2.2016.

Komisija za hartije od vrijednosti je na 190. sjednici od 18.2.2016. godine razmatrala pitanje postupanja DZU Atlas Mont i odredila usmenu rasparavu. ...

Opširnije

Berze (Montenegro + NEX) & Indeksi

Uredi po

Newsletter

FAQ | Linkovi | Mapa sajta | Kontakt detalji |

Copyright © 2008 - Komisija za hartije od vrijednosti
Dizajn i programiranje - starrwebdesign MojWeb