Dobrodošli na sajt Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore!

Komisija za hartije od vrijednostiKontakt detalji

Kralja Nikole 27a/III
81000 Podgorica
tel ++382 20 442 800
fax ++382 20 442 810
e-mail: info@scmn.me
Radno vrijeme: 08 - 16 časova
Žiro račun: 510–2461–29

10.06.2014

Štampaj NovostPošalji Novost

Fond zajedničkog ulaganja "Eurofond"


Osnovne informacije

Ovim fondom, prema ugovoru o upravljanju, upravlja društvo za upravljanje "EUROINVEST" a.d.

DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE "EUROINVEST" A.D.
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 78. , 81000 Podgorica
tel/fax ++ 382 20 246-735, 246-729 201-681
e- mail : eurofondcg@t-com.me

Članovi Odbora direktora Društva su:

1. Saša Matić
2. Danilo Mitrović
3. Vlastimir Mijović

Izvršni direktor Društva: Boiša Šotra

Investicioni menadžeri:

Aleksandra Mitrović, imenovana 01.07.2005. godine
Kaluđerović Branko, imenovan 01.11.2002. godine

Ukupni akcijski kapital Društva za upravljanje iznosi 127.823,00 EUR. Akcijski kapital je podijeljen na 100 akcija nominalne vrijednosti 1.278,83 EUR.

Akcionari društva za upravljanje " EUROINVEST " su :

1) Boiša Šotra 45,00%
2) FLASH d.o.o 20,00%
3) Fadil Ćosibegović 10,00%
4) Ilirika - borzno posrednička hisa d.d. 10,00%
5) Timinvest d.o.o. 5,00%
6) HB - zbirni kastodi račun 5,00%
7) Akcija d.o.o. 3,00%
8) Maja Đurišić 2,00%

Organi fonda su : skupština fonda i nadzorni odbor fonda.

Članovi nadzornog odbora fonda EUROFOND su :

1. Milić Popović (predsjednik)
2. Armin Mulahusić (potpredsjednik)
3. Milanko Damjanović (sekretar)

Newsletter

FAQ | Linkovi | Mapa sajta | Kontakt detalji |

Copyright © 2008 - Komisija za hartije od vrijednosti
Dizajn i programiranje - starrwebdesign MojWeb