Dobrodošli na sajt Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore!

Komisija za hartije od vrijednostiKontakt detalji

Kralja Nikole 27a/III
81000 Podgorica
tel ++382 20 442 800
fax ++382 20 442 810
e-mail: info@scmn.me
Radno vrijeme: 08 - 16 časova
Žiro račun: 510–2461–29

01.12.2009

Štampaj NovostPošalji Novost

Makroekonomski model Crne Gore

Komisija za hartije od vrijednosti je prepoznala potrebu za povećanjem ekspertnosti na tržištu. Preduzeli smo projekat izrade Makroekonomskog modela Crne Gore sa ciljem da pruži kvantitativnu analizu stanja u kojem se finasijski sektor u Crnoj Gori nalazi, i na bazi toga projektuje osnovne makroekonomske agregate. Projekat smo preduzeli svjesni činjenice da model ne može obuhvatiti sve efekte međunarodne finansijske krize koji se u ekonomiji značajno osjećaju i koji će se osjećati i u narednoj godini.

Rezultati koji su postignuti tokom realizacije ovog projekta predstavljaju veliki uspjeh u sadašnjem trenutku. Ipak, bez daljeg rada, praćenja trendova usljed ekonomske krize i unapredjenja postignutih rezultata, Makroekonomski model brzo bi postao neupotrebljiv za pedvidjanje u dužem roku. Zato će Komisija nastaviti sa realizacijom projekata koji vode povećanju ekspertnosti na tržištu.

Fajlovi :

Makroekonomski model Crne Gore
FAQ | Linkovi | Mapa sajta | Kontakt detalji |

Copyright © 2008 - Komisija za hartije od vrijednosti
Dizajn i programiranje - starrwebdesign MojWeb