Dobrodošli na sajt Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore!

Komisija za hartije od vrijednostiKontakt detalji

Kralja Nikole 27a/III
81000 Podgorica
tel ++382 20 442 800
fax ++382 20 442 810
e-mail: info@scmn.me
Radno vrijeme: 08 - 16 časova
Žiro račun: 510–2461–29

13.02.2018

Štampaj NovostPošalji Novost

Zatvoreni investicioni fond "HLT" a.d. Podgorica

Organi fonda su: skupština fonda i nadzorni odbor fonda.

Članovi nadzornog odbora fonda HLT su:

  1. Borislav Dvoržak
  2. Branka Radonjić
  3. Čedomir Milutinović
  4. Dijana Adžagić
  5. Miloš Komnenić
  6. Radovan Lakić
  7. Andrija Đuričić

Ovim fondom, prema ugovoru o upravljanju, upravlja društvo za upravljanje investicionim fondom "Prima" a.d. Podgorica. Do dana 28.04.2005. godine fondom je upravljalo društvo za upravljanje investicionim fondom "HLT" a.d. Podgorica.

 

Finansijski izvještaji fonda

Fajlovi :

Trgovine FZU HLT Januar - Mart 2009..pdf
Trgovine FZU HLT Januar - Jun 2009..pdf
Trgovine FZU HLT Januar - Septembar 2009..pdf
Trgovine FZU HLT Jan. - Dec. 2009..pdf
Trgovine FZU HLT 2010.doc
Trgovine FZU HLT Januar - Mart 2011.doc
Trgovine FZU HLT Januar - Jun 2011.doc
Trgovine FZU HLT Januar - Septembar 2011.doc
Trgovine FZU HLT oktobar 2011.doc
Izvještaj o poslovanju ZIF HLT fond za januar 2013.pdf
Izvještaj o radu NO ZIF HLT za januar 2013. godine.pdf
Izvještaj o poslovanju ZIF HLT fond za februar 2013.pdf
Izvještaj o radu NO ZIF HLT za februar 2013. godine.pdf
Izvještaj o poslovanju ZIF HLT fond za mart 2013.pdf
Izvještaj o radu NO ZIF HLT za mart 2013. godine.pdf
Izvještaj o poslovanju ZIF HLT fond za april 2013.pdf
Izvještaj o radu NO ZIF HLT za april 2013. godine.pdf
Izvještaj o poslovanju ZIF HLT fond za maj 2013.pdf
Izvještaj o radu NO ZIF HLT za maj 2013. godine.pdf
Izvještaj o poslovanju ZIF HLT fond za jun 2013.pdf
Izvještaj o radu NO ZIF HLT za jun 2013. godine.pdf
Izvještaj o poslovanju ZIF HLT fond za jul 2013.pdf
Izvještaj o radu NO ZIF HLT za jul 2013. godine.pdf
Izvještaj o poslovanju ZIF HLT fond za avgust 2013.pdf
Izvještaj o radu NO ZIF HLT za avgust 2013. godine.pdf
Izvještaj o poslovanju ZIF HLT fond za septembar 2013.pdf
Izvještaj o radu NO ZIF HLT za septembar 2013. godine.pdf
Izvještaj o poslovanju ZIF HLT fond za oktobar 2013.pdf
Izvještaj o radu NO ZIF HLT za oktobar 2013. godine.pdf
Izvještaj o poslovanju ZIF HLT fond za novembar 2013.pdf
Izvještaj o radu NO ZIF HLT za novembar 2013. godine.pdf
Izvještaj o poslovanju ZIF HLT fond za decembar 2013.pdf
Izvještaj o radu NO ZIF HLT za decembar 2013. godine.pdf
Izvještaj o poslovanju ZIF HLT fond za januar 2014.pdf
Izvještaj o radu NO ZIF HLT za januar 2014. godine.pdf
Izvještaj o poslovanju ZIF HLT fond za februar 2014.pdf
Izvještaj o radu NO ZIF HLT za februar 2014. godine.pdf
Izvještaj o poslovanju ZIF HLT fond za mart 2014.pdf
Izvještaj o radu NO ZIF HLT za mart 2014. godine.pdf
Izvještaj o poslovanju ZIF HLT fond za april 2014.pdf
Izvještaj o radu NO ZIF HLT za april 2014. godine.pdf
Izvještaj o poslovanju ZIF HLT fond za 2013 godinu.pdf
Izvještaj o poslovanju ZIF HLT za maj 2014. godine.pdf
Izvještaj o radu NO ZIF HLT za maj 2014. godine.pdf
Izvještaj o poslovanju ZIF HLT za jun 2014. godine.pdf
Izvještaj o radu NO ZIF HLT za jun 2014. godine.pdf
Izvještaj o poslovanju ZIF HLT za jul 2014. godine.pdf
Izvještaj o radu NO ZIF HLT za jul 2014. godine.pdf
Izvještaj o poslovanju ZIF HLT za avgust 2014. godine.pdf
Izvještaj o radu NO ZIF HLT za avgust 2014. godine.pdf
Izvještaj o poslovanju ZIF HLT za septembar 2014. godine.pdf
Izvještaj o radu NO ZIF HLT za septembar 2014. godine.pdf
Izvještaj o poslovanju ZIF HLT za oktobar 2014. godine.pdf
Izvještaj o radu NO ZIF HLT za oktobar 2014. godine.pdf
Izvještaj o poslovanju ZIF HLT za novembar 2014. godine.pdf
Izvještaj o radu NO ZIF HLT za novembar 2014. godine.pdf

Newsletter

FAQ | Linkovi | Mapa sajta | Kontakt detalji |

Copyright © 2008 - Komisija za hartije od vrijednosti
Dizajn i programiranje - starrwebdesign MojWeb