Rok za podnošenje kvartalnih finansijskih iskaza

Imajući u vidu nepredviđene okolnosti, novonastalu situaciju sa koronavirusom, Komisija je rok za podnošenje finansijskih iskaza za prvi kvartal 2020. godinu koji ističe 30. aprila 2020. godine produžila za 30 dana, te će se blagovremeno podnijetim smatrati finansijski iskazi dostavljeni do 30. maja 2020. godine.