Sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma

 

Komisija u skladu sa članom 86 stav 1 tačka 3) Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Sl. list Crne Gore", br. 14/07 i 14/12) vrši nadzor nad sprovođenjem ovog Zakona i propisa donijetih na osnovu Zakona u okviru utvrđenih nadležnosti u odnosu na sljedeće obveznike: 

- društva za upravljanje investicionim fondovima i filijale stranih društava za upravljanje investicionim fondovima;

- društva za upravljanje penzionim fondovima i filijale stranih društava za upravljanje penzionim fondovima;

- berzanske posrednike i filijale stranih berzanskih posrednika.

 

Komisija je prva organizacija u Crnoj Gori koja je usvojila Listu indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija 2004. godine.

 

Takođe, Komisija je među prvima usvojila Uputstvo o  analizi rizika pranja novca i procedurama "upoznaj svog klijenta" i drugim procedurama za prepoznavanje sumnjivih transakcija, dana 28.11.2008. godine kojim se utvrđuju bliži uslovi za sačinjavanje procedura ovlašćenih učesnika na tržištu hartija od vrijednosti, društava za upravljanje investicionim i penzionim fondovima i investicionih fondova, kastodi banaka i drugih lica koja obavljaju poslove sa hartijama od vrijednosti kao svoju profesionalnu djelatnost, u vezi sa prepoznavanjem sumnjivih transakcija na tržištu hartija od vrijednosti. U okviru Twining projekta MNO8 IB FI 01 pod nazivom Jačanje regulatornog i nadzornog kapaciteta finansijskih regulatora, usvojene su izmjene i dopune ovog Uputstva.

 

Nadalje, u Pravilima o načinu vođenja poslova ovlašćenih učesnika na tržištu hartija od vrijednosti („Službeni list, CG", br. 78/09 i 49/11) Komisija je, između ostalog, propisala:

- obavezu ovlašćenih učesnika da identifikaciju klijenata vrše u skladu sa zakonom kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma i

- da je ovlašćeni učesnik ovlašćen da odbije nalog klijenta ukoliko sumnja u pranje novca i finansiranje teroristickih aktivnosti. 

 

Dana 24.03.2006. godine Komisija je sa Upravom za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma potpisala Sporazum o saradnji za razmjenu informacija i uzajamnu pomoć u vezi sa pitanjima nadzora tržišta hartija od vrijednosti.

 

Maja 2011. godine Komisija je u okviru Twinning projekta „Jačanje regulatornih i supervizorskih kapaciteta finansijskih regulatora u Crnoj Gori", zajedno sa Centralnom Bankom Crne Gore, Agencijom za nadzor osiguranja i predstavnicima iz Holandije izradila brošure posvećene klijentima i zaposlenima u finansijskim institucijama.

 

9. februara 2012. godine Komisija je donijela Smjernice za analizu rizika radi spriječavanja pranja novca i finasiranja terorizma kod učesnika na tržištu hartija od vrijednosti.

 

U organizaciji Komisije i Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma, 20.03.2013. godine, u prostorijama Komisije, održana je obuka za kontrolore Komisije i za obveznike nad kojima ona vrši nadzor shodno Zakonu o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Predmet obuke bio je dodatna edukacija obveznika i kontrolora Komisije, kao nadzornog organa, u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma, a sve u cilju poboljšanja kvaliteta kontrola i pravilne primjene Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

 

Predstavnici Komisije učestvovali su, 27. i 28.03.2013. godine, u radionici posvećenoj borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma „Sprovođenje nadzora nad primjenom Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma od strane Komisije i Agencije za nadzor osiguranja" - Pržno, organizovanoj od strane Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju - Misija u Crnoj Gori (OSCE) i Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma Crne Gore.