info@scmn.me

+382 20 442 800

 Radno vrijeme: 07 - 15 h

Dobrovoljni penzioni fondovi
 

Penziona reforma, kao jedan od ključnih elemenata ukupnog programa ekonomskih reformi u Crnoj Gori, ima za cilj uspostavljanje i kreiranje dugoročno održivog penzinog sistema zasnovanog na individualnoj kapitalizovanoj štednji.

 

Nakon što je Skupština Crne Gore usvojila Zakon o dobrovoljnim penzionim fondovima 12. decembra 2006. godine ("Službeni list RCG", br. 78/06 i 14/07), ustanovljen je treći stub penzione reforme, kao vid dobrovoljne penzijske štednje. Komisija je kao nadzorni organ na tržištu kapitala, pristupila izradi pratećih podzakonskih akata, koji zajedno sa zakonom predstavljaju dobru osnovu za sprovođenje reforme. 

 

Zakon o dobrovoljnim penzionim fondovima uređuje uslove za osnivanje društava za upravljanje penzionim fondovima i organizovanje dobrovoljnih penzionih fondova. Dva društva za upravljanje penzionim fondovima su dobila dozvolu za rad:

 

Društvo za upravljanje penzionim fondom -  Datum dobijanja dozvole za rad 

DZU Atlas Penzija  -  18.03.2008. godine

DZU Market Invest -  16.12.2008. godine

 

U Crnoj Gori za sada posluju dva dobrovoljna penziona fonda:

Dobrovoljni penzioni fond Datum dobijanja dozvole za rad 

Penzija Plus - 16.07.2008. godine

Market Penzija - 03.07.2009. godine