Investiciona društva

 

Investiciono društvo je akcionarsko društvo koje na osnovu dozvole koju izdaje Komisija, pruža kao pretežnu djelatnost investicione usluge i pomoćne usluge.

 

Investicione usluge su usluge i aktivnosti koje obuhvataju:
• prijem i prenos naloga koji se odnose na jedan ili više finansijskih instrumenata;
• izvršenje naloga za račun klijenta;
• trgovanje za svoj račun;
• upravljanje portfeljem;
• investiciono savjetovanje;
• usluge sprovođenja ponude, odnosno prodaje finansijskih instrumenata sa obavezom otkupa;
• usluge sprovođenja ponude, odnosno prodaje finansijskih instrumenata bez obaveze otkupa;
• upravljanje MTP-om i
• upravljanje OTP-om.

 

Pomoćne usluge su:
• čuvanje i administriranje finansijskih instrumenata za račun klijenata, uključujući kastodi usluge i sa tim povezane usluge, kao što je upravljanje novčanim sredstvima i kolateralima;
• odobravanje kredita i zajmova investitoru radi omogućavanja zaključenja transakcije sa jednim ili više finansijskih instrumenata, ako je u transakciju uključeno društvo koje daje zajam ili kredit;
• davanje opštih preporuka u vezi sa strukturom kapitala, poslovnom strategijom i srodnim pitanjima i uslugama koji su u vezi sa spajanjem i sticanjem udjela u društvima;
• usluge poslovanja stranom valutom u vezi sa pružanjem investicionih usluga;
• istraživanje i finansijska analiza ili opšte preporuke u vezi sa transakcijama finansijskim instrumentima;
• usluge u vezi sprovođenja ponude odnosno prodaje finansijskih instrumenata sa obavezom otkupa;
• investicione usluge i aktivnosti, kao i pomoćne usluge koje se odnose na osnovnu imovinu sadržanu u derivatu, ako su povezane sa investicionim i pomoćnim uslugama.

 

 

Lista investicionih društava kojima je Komisija izdala dozvolu:

 

Bull and Bear Broker Diler Investicioni savjetnik a.d. Podgorica

Novaka Miloševa 37/1

+382 077 272040

+382 20 235566

office@bullandbear.me

www.bullandbear.me

 

CG Broker Diler a.d. Podgorica

Novaka Miloševa 10/II Podgorica

+382 20 230489

+382 20 230497

cgbroker@t-com.me

www.cg-broker.me

  

Universal Capital Bank a.d. Podgorica

Ulica Stanka Dragojevića bb, PC Milenijum 81000 Podgorica

+382 20 481401

+382 20 481413

+382 20 664246

broker@ucbank.me

www.ucbank.me

 

Global Broker Diler a.d. Podgorica

Njegoševa 45

+382 20 667 280

+382 20 667 280

info@global-montenegro.com

www.global-montenegro.com

 

Hipotekarna Banka a.d. Podgorica

ul. Josipa Broza Tita 67, 81000 Podgorica

+382 077 700-001

+382 077 700-196

+382 077 700-195

bojica.boskovic@hb.co.me

 
 

NK Broker a.d. Nikšić

Trg Slobode 10, 81 400 Nikšić

+382 40 220044

+382 40 220045

nk_broker@t-com.me

 

Podgorički Broker Diler a.d. Podgorica

Rimski trg br. 8

+382 20 205365

+382 20 205366

pgbroker@t-com.me

 

VIP Broker-Diler a.d. Podgorica

Bulevar Džordža Vašingtona b.b, Zgrada Normal Company

+382 20 229500

+382 20 229501

info@vipbroker.net

www.vipbroker.net

 

Erste Bank a.d. Podgorica

Arsenija Boljevića br. 2A

+382 20 440495

+382 20 440432

broker@erstebank.me

 

Limit Prime Securities a.d. Podgorica

Vuka Karadžića b.b.

+ 382 68 036 998

info@limitprime.me

www.limitprime.com

 

Zapad Banka a.d. Podgorica

Moskovska 2b/VII, 81000 Podgorica

tel: +382 20 690 093

fax: +382 20 69 0001

web: www.zapadbanka.me

 

AGEA International a.d. Podgorica

Bulevar Ivana Crnojevića 107 Podgorica, 81000 Montenegro

www.agea.com