info@scmn.me

+382 20 442 800

 Radno vrijeme: 07 - 15 h

Zatvoreni investicioni fondovi

Zatvoreni investicioni fond "Atlas Mont" a.d. Podgorica


Organi fonda su: skupština fonda i nadzorni odbor fonda.


Članovi nadzornog odbora fonda ATLAS MONT su: 

1. Aco ALeksić (predsjednik)

2. Zoran Jovanović (član)

3. Tomislav Žižić (član)

4. Slobodan Burić (član)

5. Maja Hinić (član)

6. Duško Đukanović (član)

7. Dragoljub Janković (član)

Ovim fondom, prema ugovoru o upravljanju, upravlja društvo za upravljanje investicionim fondom "Atlas Mont" a.d. Podgorica. 

Zatvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica


Organi fonda su: skupština fonda i nadzorni odbor fonda.


Članovi nadzornog odbora fonda EUROFOND su:

1. Milić Popović (predsjednik)

2. Vuk Rajković (član)

3. Armin Mulahusić (član)

4. Milanko Damjanović (član)

5. Nened Štibilj (član)

6. Fahrudin Kajošević (član)

7. Vlatko Aprcović (član)

Ovim fondom, prema ugovoru o upravljanju, upravlja društvo za upravljanje investicionim fondom "Euroinvest" a.d. Podgorica. 

Zatvoreni investicioni fond "HLT" a.d. Podgorica


Organi fonda su: skupština fonda i nadzorni odbor fonda.


Članovi nadzornog odbora fonda HLT su:

1. Borislav Dvoržak

2. Branka Radonjić

3. Čedomir Milutinović

4. Dijana Adžagić

5. Miloš Komnenić

6. Radovan Lakić

7. Andrija Đuričić

Ovim fondom, prema ugovoru o upravljanju, upravlja društvo za upravljanje investicionim fondom "Prima" a.d. Podgorica. 


Zatvoreni investicioni fond "Moneta" a.d. Podgorica


Organi fonda su: 

1. Skupština Fonda

2. Nadzorni odbor Fonda


Članovi Nadzornog odbora fonda MONETA:

1. Matej Pirtovšek

2. Bojan Mirčeta

3. Fani Kamnikar Šeme

4. Jasminka Gajić

5. Slađana Milovanović

6. Vera Keber

7. Aleksandar Raspopović

Ovim fondom, prema ugovoru o upravljanju, upravlja društvo za upravljanje investicionim fondom "Moneta" a.d. Podgorica. 

Zatvoreni investicioni fond "Trend" a.d. Podgorica


Organi fonda su: skupština fonda i nadzorni odbor fonda.


Članovi Nadzornog odbora fonda TREND:

1. Veselin Kovač, predsjednik

2. Radomir Rudanović, član

3. Giulio Facchinelli Marzzoleni Berlucchi, član

4. Michael Blitzer, član

5. Simon Mandel, član

6. Yi Gao, član

7. Luka Ivanović, član

Ovim fondom prema ugovoru o upravljanju, upravlja društvo za upravljanje investicionim fondom "Butterfly Finance" a.d. Podgorica.