CRNOGORSKI TELEKOM

PIB - 02289377

Puni naziv - CRNOGORSKI TELEKOM  A.D. PODGORICA

Adresa - Kralja Nikole br.2, Podgorica, Crna Gora