Potpisivanje Memoranduma o saradnji Komisije i BBA

U utorak, 26. septembra 2023. godine, predstavnici Komisije za tržište kapitala Crne Gore ostvarili su značajan korak u daljem razvoju saradnje sa Beogradskom Bankarskom Akademijom (BBA). Delegacija Komisije, uključujući predsjednika Željka Drinčića, zamjenika predsjednika Dragana Đukića, i člana Komisije Anu Pivljanin, sastala se sa predstavnicima BBA.
 
 
Susret označava početak nove faze saradnje između dvije ugledne institucije, sa fokusom na unapređenje saradnje, posebno u oblasti edukacije finansijskih eksperata. Komisija i BBA su tom prilikom potpisale memorandum i njime jasno izrazile svoju posvećenost podizanju nivoa stručnosti i obuke u oblasti tržišta kapitala i finansija.
 
Tokom razgovora, predsjednik Komisije, Željko Drinčić, i predstavnici BBA, zajednički su istražili moguće pravce buduće saradnje. Ova saradnja će omogućiti razmjenu najboljih praksi, znanja i iskustava u oblasti finansija i tržišta kapitala, kao i organizaciju zajedničkih obuka, seminara i edukativnih programa za finansijske stručnjake i buduće lidera u ovim sektorima.
 
Memorandum o saradnji između Komisije i BBA ima za cilj unapređenje profesionalnog razvoja i obuke, pružajući relevantno znanje i vještine potrebne za uspjeh u dinamičnom svijetu finansija. Saradnja će takođe omogućiti bolju pripremu finansijskih stručnjaka za suočavanje sa izazovima i prilikama na tržištima kapitala.
 
 
Sastanak i potpisivanje memoranduma predstavljaju inspiraciju za budućnost finansijskog sektora u Crnoj Gori i regionu. Saradnja između Komisije i BBA označava posvećenost stvaranju povoljnijeg okruženja za razvoj finansijske struke i napredak tržišta kapitala.
 
Obije strane su uvjerene da će ova saradnja donijeti koristi kako stručnjacima već aktivnim na tržištu, tako i onima koji se tek obrazuju za karijeru u finansijama i tržištu kapitala. Nadogradnja edukacije finansijskih stručnjaka doprinosiće ne samo rastu i razvoju tržišta kapitala, već i širem ekonomskom prosperitetu u regionu.