Novi fondovi na crnogorskom tržištu kapitala

 
Komisija za tržište kapitala Crne Gore je na 41. sjednici 5. Saziva, održanoj 8. novembra 2023. godine, preduzela značajan korak naprijed u daljem razvoju crnogorskog tržišta kapitala. Društvu za upravljanje investicionim fondovima "Erste Asset Management" d.o.o. Zagreb, izdata su odobrenja za trgovanje investicionim jedinicama za "ERSTE QUALITY EQUITY" - Napajajući Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom, kao i za "Erste Horizont 2025 II" podfond Otvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom, koji je dio Erste Asset Management krovnog UCITS fonda.
 
Ovo je ključan korak u internacionalizaciji crnogorskog tržišta kapitala, što dodatno potvrđuje davanje sedam dozvola za nuđenje investicionih jedinica investicionih fondova iz država članica u tekućoj godini - tri iz Hrvatske i četiri iz Mađarske.
 
Uključivanje fondova Društva za upravljanje investicionim fondovima "Erste Asset Management" iz Zagreba, dodatno će obogatiti ponudu na crnogorskom tržištu kapitala, pružajući investitorima raznovrsniju paletu investicionih opcija i veće mogućnosti za diverzifikaciju portfolija. Ova široka paleta opcija je od suštinskog značaja u kontekstu globalizacije finansijskih tržišta, koja zahtijeva da se i manja tržišta, poput crnogorskog, otvaraju prema regionalnim i globalnim trendovima, garantujući pri tome transparentnost, konkurentnost i pristup različitim investicionim strategijama.
 
Posebno je važno istaći da su navedena odobrenja od izuzetne važnosti za dalje privlačenje stranih investicija, što je jedan od ciljeva Komisije za tržište kapitala. Internacionalizacija fondova na crnogorskom tržištu ne samo da potvrđuje njegovu stabilnost i atraktivnost, već i značajno pojačava međunarodnu percepciju Crne Gore kao tržišta koje je otvoreno za poslovne i investicione prilike.
 
Komisija će nastaviti da podržava inicijative koje doprinose rastu i razvoju crnogorskog tržišta kapitala, u cilju zaštite investitora i unapređenja ukupne ekonomske slike Crne Gore. Takođe, Komisija ovim dodatno ukazuje da je spremna da podrži i promoviše napredne standarde u finansijskom sektoru, što je u skladu sa najboljim evropskim i svjetskim praksama.