Saopštenje Komisije o Okruglom stolu "Primjena blockchain tehnologije na tržištu kapitala"

 
Komisija za tržište kapitala Crne Gore, u saradnji sa Katedrom za finansije i računovodstvo Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore i Centralnom bankom Crne Gore, organizuje Okrugli sto na temu "Primjena blockchain tehnologije na tržištu kapitala". Događaj će se održati u utorak, 28. novembra 2023. godine u Plavoj sali Rektorata Univerziteta Crne Gore, sa početkom u 10 časova.
 
Okrugli sto ima za cilj da okupi stručnjake i predstavnike naučnih institucija, finansijskog sektora, te regulatornih tijela, kako bi se razmotrile potencijalne koristi i izazovi primjene blockchain tehnologije u kontekstu tržišta kapitala. Očekuje se da će ovaj događaj omogućiti produktivnu raspravu o tehničkim, pravnim, informatičkim, ekonomskim, i drugim aspektima primjene novih tehnologija u investiranju u hartije od vrijednosti.
 
Komisija za tržište kapitala Crne Gore, kao partner u organizaciji ovog događaja, posebno ističe važnost blockchain tehnologije u povećanju operativne i informacione efikasnosti tržišta kapitala, smanjenju različitih vrsta rizika u poslovanju sa hartijama od vrijednosti i podsticanju ekonomskog razvoja. Očekuje se da će Okrugli sto pružiti uvid u mogućnosti primjene ove tehnologije u specifičnom kontekstu manjih tržišta kapitala, poput crnogorskog.
 
U okviru svojih aktivnosti na podizanju finansijske pismenosti, posebno među studentskom populacijom, Komisija za tržište kapitala Crne Gore podržava ovaj događaj kao značajan korak u edukaciji i informisanju studenata o najnovijim trendovima i tehnologijama u finansijskom sektoru. Ova inicijativa je dio šireg angažmana Komisije na promovisanju znanja i razumijevanja tržišta kapitala među mladim generacijama, što je ključno za razvoj informisanog i aktivnog investicionog okruženja.
 
Komisija poziva sve zainteresovane strane da se pridruže ovom događaju, kako bi zajednički doprinijeli razvoju i unapređenju tržišta kapitala kroz inovativne tehnološke pristupe.