Okrugli sto na temu "Primjena blockchain tehnologije na tržištu kapitala"

Komisija za tržište kapitala Crne Gore je u utorak, 28. novembra 2023. godine, u saradnji sa Katedrom za finansije i računovodstvo Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore i Centralnom bankom Crne Gore, organizovala Okrugli sto na temu "Primjena blockchain tehnologije na tržištu kapitala". Ovaj događaj je podržalo i bivše Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja kao dio bilateralnog projekta naučno-tehnološke saradnje između Crne Gore i NR Kine, i ujedno predstavlja važan dio Akcionog plana za razvoj finansijske edukacije u Crnoj Gori 2023-2027.
 
 
Predsjednik Komisije za tržište kapitala Crne Gore, Željko Drinčić, istakao je u svom uvodnom govoru važnost blockchain tehnologije za unapređenje operativne i informacione efikasnosti tržišta kapitala, kao i za smanjenje različitih vrsta rizika u poslovanju sa hartijama od vrijednosti. Takođe je naglasio značaj edukacije, posebno među studentskom populacijom, u kontekstu razumijevanja i primjene složenog koncepta kao što je blockchain tehnologija.
 
Uvodno izlaganje na Okruglom stolu održao je Prof. dr Saša Popović sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Učesnici Okruglog stola su bili istaknuti stručnjaci i akademici, koji su predstavili različite aspekte i potencijale blockchain tehnologije, sa posebnim naglaskom na njenu primjenu u tržištu kapitala. Među njima su bili Žiga Drev, osnivač i direktor Trace Labsa, Nikola Škorić, osnivač i direktor Electrocoina, Marko Pešić, rukovodilac brokerskog odjeljenja u Hipotekarnoj banci AD Podgorica, Ana Nives Radović, osnivačica FinTech Online Centra, Anina Milanović, direktorka Sektora za međunarodnu saradnju i razvoj Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije i Dr Andrej Mihailović, istraživač i konsultant.
 
Prezentacije su bile fokusirane na važnost blockchain tehnologije u različitim aspektima tržišta kapitala, uključujući njenu ulogu u efikasnosti trgovanja, transparentnosti, sigurnosti i inovacijama. Učesnici su istakli potencijal blockchain tehnologije da unaprijedi kako tehničke tako i operativne aspekte tržišta kapitala, pružajući novi pogled na tradicionalne finansijske procese. Poseban naglasak stavljen je na potencijal blockchaina da promijeni način na koji se vrši trgovina hartijama od vrijednosti, pružajući brže, sigurnije i transparentnije transakcije.
 
 
Komisija za tržište kapitala Crne Gore se zahvaljuje svim učesnicima, govornicima i partnerima na doprinosu Okruglom stolu, uz uvjerenje da će ovakvi događaji doprinijeti daljem razvoju finansijskog sektora u Crnoj Gori i pružiti čvrste temelje za buduće inovacije i tehnološki napredak u oblasti tržišta kapitala.
 
Za više informacija o Okruglom stolu i budućim inicijativama, posjetite internet stranicu Komisije i pratite nas na društvenim mrežama.