Komisija organizovala posjetu osnovaca koji su osvojili nagrade na takmičenju u društvenoj igri „Kapital“

Komisija za tržište kapitala Crne Gore je u saradnji sa Centralnim klirinškim depozitarnim društvom (CKDD), Montenegroberzom, Universal Capital bankom i Hipotekarnom bankom organizovala posjetu osnovaca koji su osvojili nagrade na takmičenju u društvenoj igri „Kapital“.
 
Učenici Osnovne škole "Štampar Makarije", koji su osvojili prvo mjesto na takmičenju, posjetili su u četvrtak, 13. juna CKDD. Predstavnici CKDD-a Rajka Dragićević, sekretar i Svetislav Đurović, IT menadžer upoznali su učenike sa radom CKDD-a i institucijama tržišta kapitala koje posluju u Crnoj Gori.
 

 
Učenici su se, potom, tokom posjete Montenegroberzi upoznali sa procesom trgovanja kroz prezentaciju koju im je održala izvršna direktorica Milena Vučinić. Njima je pružena mogućnost da prate online proces trgovanja preko opserverske stanice i da se neposredno upoznaju sa načinom na koji se trguje hartijama od vrijednosti.
 
Drugoplasirani na takmičenju, učenici osnovne škole „Radojica Perović“ imali su priliku da posjete Universal Capital banku u srijedu 12. juna. Cilj ove posjete je bilo upoznavanje učenika sa svakodnevnim poslovanjem banke, te uvid u ključne aspekte bankarskog svijeta. Zaposleni Universal Capital banke, koji raspolažu dugogodišnjim iskustvom, pomogli su učenicima da bolje razumiju funkcionisanje bankarskog sektora, te da nauče više o štednji, kreditima, te ostalim temeljima bankarskog poslovanja.
 
 
U četvrtak 13. juna, učenici su potom posjetili sjedište Hipotekarne banke, gdje ih je dočekao direktor Sektora finansijskih tržišta, Gojko Maksimović. Kroz zanimljiv pristup, naučili su više o brokerima, berzi, tržištu, obveznicama i ostalim pojmovima sa kojima su se susrijetali tokom radionica.
 
 
Ovim posjetama zaokružena je ovogodišnja aktivnost Komisije za tržište kapitala koja je sadržala kako radionice, tako i takmičenje u društvenoj igri „Kapital“. Sa ponosom zatvaramo još jedno uspješno poglavlje, naročito ističući napredak koji je kroz sve organizovane aktivnosti postignut u podizanju finansijske pismenosti kod osnovaca. Komisija će u narednom periodu nastaviti da aktivno učestvuje u implementaciji Programa razvoja finansijske edukacije, a prethodne radionice predstavljaju posebnu motivaciju za buduće projekte.