Predsjednik Komisije jedan od panelista na Game Changer festivalu

U četvrtak 4. jula 2024. godine započeo je trodnevni Game Changer festival, na kome je kao jedan od panelista govorio predsjednik Komisije za tržište kapitala, Željko Drinčić. Festival godinama okuplja eksperte iz oblasti kapitala, finansija i modernih tehnologija.

Organizatori Game changer festivala su ove godine za lokaciju odabrali Tivat, dok je program festivala podijeljen na tri dana, sa tri različite teme panela. Teme su bile naročito interesantne mladim ljudima, iz razloga odabira za glavnu temu moderne tehnologije, te njen uticaj na dosadašnji način funkcionisanja tržišta i samog poslovanja.Prvog dana konferencije pod nazivom „Blockchain day“, u dinamičnoj atmosferi, publici je predstavljen način funkcionisanja blockchain-a, te sa kakvim se izazovima susrijeću eksperti iz iste oblasti. Nakon toga, panel je posvećen regulatornom okviru, sa glavnim fokusom na potrebu donošenja novih zakonskih akata koji bi uredili oblast koja predstavlja blisku budućnost. Predsjednik Komisije je ukazao na kompleksnost postupaka sačinjavanja zakonskih tekstova, pogotovo kada je u pitanju oblast koja je još uvijek prilično nepoznata stanovništvu, te obavezu usklađivanja istih sa standardima Evropske unije. Međutim, kod panelista je postojala usaglašenost da bez kvalitetne regulative, ne može postojati povjerenje budućih korisnika. Istaknuto je da je važno da se u budućem periodu, posveti pažnja edukaciji stanovništva o temama koje su sve prisutnije, poput kripto valuta, blockchain-a, Web 3, vještačke inteligencije, te kako će svi produkti moderne tehnologije uticati na funkcionisanje tržišta. Komisija za tržište kapitala, prepoznata je od strane predavača kao ključni faktor u edukaciji, s obzirom na njenu regulatornu ulogu, kao i ulogu institucije koja konstantno radi na podizanju finansijske pismenosti u Crnoj Gori. Shodno tome, učesnicima je navedena aktivnost Komisije u novembru 2023. godine, kada je organizovan Okrugli sto na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore na temu „Primjena blockchain tehnologije na tržištu kapitala“, prilikom kog su istaknuti stručnjaci i akademici održali predavanja studentima, budućim aktivnim učesnicima na tržištu.


Predsjednik Komisije je tokom predavanja iskazao da postoji spremnost i volja da se svim modernim izazovima pristupi pažljivo, te da nova zakonska rješenja budu rezultat međusobne saradnje sa ostalim nadležnim institucijama poput Centralne banke Crne Gore i Ministarstva finansija, sa posebnim naglaskom na činjenicu da jak pravni sistem treba da bude garancija sigurnosti svim budućim korisnicima blockchain tehnologije.