Blockchain edukacija

 

Komisija za tržište kapitala organizuje cikluse edukacije o Blockchain-u i drugim digitalnim tehnologijama koje nastaju, za finansijske i državne institucije, u cilju istraživanja mogućnosti njihove primjene u poslovanju i pružanju usluga, kako na finansijskom tržištu tako i u drugim segmentima privrede i javnog sektora, naročito u pružanju javnih usluga građanima i kompanijama.

 

Podsticaj da se prati sve brži razvoj ovih tehnologija na globalnom nivou naglašen je sve većim interesovanjem investitora za razvoj inovacija na finansijskom tržištu.

 

Cikluse edukacije organizujemo sa relevantnim međunarodnim institucijama koje se bave razvojem finansijskog tržišta, bilo na globalnom nivou(Australija, Kina, Singapur, Tajland, UAE) bilo na nivou najvažnijih finansijskih tržišta zemalja EU.

 

Ciklusi edukacije omogućavaju Komisiji za tržište kapitala i drugim državnim institucijama da budu direktno upoznati sa inovativnim projektima i idejama koje se razvijaju, radi povećanja efikasnost i transparentnost.

 

Radni jezik je engleski.

 

Naredni ciklus edukacije - krajem januara 2020. godine sa temom Sanbox.

 

Izvještaj sa 4. edukacije

 

Izvještaj sa 3. edukacije