Javni poziv Komisije za tržište kapitala

Komisija za tržište kapitala Crne Gore (u daljem tekstu: Komisija) je na 44. sjednici održanoj 25.1.2019. godine donijela Rješenje br. 04/14-170/1-19 kojim je oduzeta dozvola za rad Društvu za upravljanje penzionim fondom MARKET INVEST AD Bijelo Polje (PIB: 02741385) izdata Rješenjem Komisije br. 03/15-16/8-08 od 16.12.2008. godine.

 

Shodno članu 62 stav 1 Zakona o dobrovoljnim penzionim fondovima (“Sl. list Republike Crne Gore”, br. 78/06, 14/07, “Sl. list Crne Gore”, br. 73/10, 40/11, 13/18) (u daljem tekstu: Zakon), Komisija dana 28.01.2019. godine, objavljuje

 

JAVNI POZIV

 

kojim se pozivaju sva društva za upravljanje penzionim fondovima sa sjedištem u Crnoj Gori da u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva podnesu ponudu za upravljanje Dobrovoljnim penzionim fondom MARKET PENZIJA.