Sastanak Komisije sa Agencijom za elektronske medije

   SAOPŠTENJE ZA JAVNOST  
 
Željko Drinčić, predsjednik Komisije za tržište kapitala Crne Gore, sa saradnicima, održao je 21. marta 2023. godine, u prostorijama Komisije, sastanak sa Sunčicom Bakić, direktoricom Agencije za elektronske medije Crne Gore i Jadrankom Vojvodić, pomoćnicom direktorice navedene agencije.
 
Na sastanku su predstavnici Komisije za tržište kapitala Crne Gore i Agencije za elektronske medije Crne Gore predstavili rad svojih institucija, kao i pregled pravnih okvira a po pitanju moguće saradnje u narednom periodu.
 
Posebna pažnja je posvećena značaju informisanja javnosti o tržištu kapitala u cilju izbjegavanja objavljivanja netačnih informacija i zaštiti ličnih podataka građana, kao i ostvarivanje saradnje u dijelu podizanja nivoa finansijske pismenosti i promovisanju odgovornog finansijskog ponašanja crnogorskih građana. Istaknut je značaj i uloga transparentnog djelovanja nezavisnih regulatora, kao i buduća međusobna saradnja a sve sa ciljem bolje komunikacije i pristupa prosječnom građaninu, kako na tržištu kapitala ili nekom drugom, a putem medija.
 
Na sastanku je zaključeno da će se saradnja Komisije za tržište kapitala Crne Gore i Agencije za elektronske medije Crne Gore definisati Memorandumom o saradnji koji će se potpisati u narednom periodu, o čemu će javnost biti obaviještena.