Obavještenje Komisije o radu sa strankama i prijemu pismena

Postupajući u skladu sa naredbama i preporukama Ministarstva zdravlja za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja COVID-19, obavještavamo sva fizička i pravna lica da se od 24.03.2020. godine pa nadalje, obustavlja rad sa strankama u prostorijama Komisije za tržište kapitala.

 

Takođe, Komisija za tržište kapitala će pismena primati isključivo putem Pošte Crne Gore i elektronske pošte: info@scmn.me. 

 

Zahvaljujemo svima na razumijevanju i saradnji.

 

Komisija za tržište kapitala