Obavještenje za članove Dobrovoljnog penzionog fonda Penzija Plus

Komisija za tržište kapitala Crne Gore (u daljem tekstu: Komisija) je na 78. sjednici od 4.10.2019. godine donijela Rješenje br. 04/2-997/7-17 kojim je oduzela dozvolu za rad Društvu za upravljanje penzionim fondom ATLAS PENZIJA AD Podgorica (PIB: 02716879) izdatu Rješenjem Komisije br. 03/15-19/9-07 od 18.3.2008. godine.
 
Navedeno društvo je do dana oduzimanja dozvole za rad upravljalo Dobrovoljnim penzionim fondom PENZIJA PLUS (fond nema svojstvo pravnog lica).
 
Odredbom člana 63 stav 5 Zakona o dobrovoljnim penzionim fondovima propisano je:
“Ukoliko se članovi ne mogu rasporediti u neki drugi penzioni fond sa sjedištem u Crnoj Gori, Komisija će pokrenuti postupak likvidacije penzionog fonda u skladu sa zakonom kojim se uređuje insolventnost privrednih društava.”
 
S obzirom na to da su se stekli uslovi za pokretanje postupka sudske likvidacije Dobrovoljnog penzionog fonda PENZIJA PLUS, Komisija je dana 13.12.2019. godine Privrednom sudu Crne Gore podnijela predlog br. 04/2-997/13-17 da shodno članu 158 Zakona o stečaju ("Službeni list Crne Gore", br. 01/11, 53/16, 32/18, 62/18) naloži sudsku likvidaciju Dobrovoljnog penzionog fonda PENZIJA PLUS.
 
Privredni sud Crne Gore je, postupajući po predlogu Komisije od 13. 12. 2019. godine, dana 10. 6. 2020. godine donio rješenje L. br. 6/19 kojim je otvorio postupak sudske likvidacije nad DPF PENZIJA PLUS, a istim je za likvidacionog upravnika fonda imenovao Nenada Amidžića.