Obavještenje Komisije za tržište kapitala

Na osnovu posredne kontrole koju je Komisija za tržište kapitala izvršila utvrđeno je da kompanija Celestial Trading Ltd. na web stranicama: www.tradovest.com; www.zoomtrader.com; www.option888.com; www.xmarkets.com, ističe da je licencirana i nadzirana od strane tijela pod nazivom „Montenegro Security Exchange Commission“ i da od navedenog tijela ima pod-licencu pod brojem 04/4-9/6-17.

Imajući u vidu da sve navedeno može potencijalne investitore dovesti u zabludu da se radi o Komisiji za tržište kapitala Crne Gore (Capital Market Authority of Montenegro, a ranije Securities and Exchange Commission of Montenegro) to Komisija za tržište kapitala obavještava da:

  1. Kompanija Celestial Trading Ltd. nema licencu od Komisije za tržište kapitala Crne Gore, niti se navedena kompanija ikada obraćala Komisiji za dobijanje navedene licence.
  2. Broj licence koji je naveden ne postoji u registrima Komisije.
  3. U dosadašnjem radu sa navedenom firmom Komisija nije imala ni formalne ni neformalne kontakte.