Pravila o izmjenama i dopunama Pravila o bližem sadržaju, rokovima i načinu sačinjavanja i dostavljanja izvještaja investicionih društava i njihovih filijala

Komisija za tržište kapitala Crne Gore je na osnovu čl. 261 stav 3, čl. 236, stav 3 i člana 286 stav 4 Zakona o tržištu kapitala (“Sl. list Crne Gore”, br. 1/2018), na 143. sjednici od 12. marta 2021. godine donijela Pravila o izmjenama i dopunama Pravila o bližem sadržaju, rokovima i načinu sačinjavanja i dostavljanja izvještaja investicionih društava i njihovih filijala.