Informacija u vezi sa dopisom gospodina Mihaila Madžarovića, državljanina Republike Slovenije

Komisija za tržište kapitala je u saznanju da gospodin Mihailo Madžarović, državljanin Republike Slovenije, tvrdi da je prema njemu i njegovoj imovini u Crnoj Gori postupano protivzakonito, te da mu je oduzeto preduzeće i kompletna imovina preduzeća.
 
Ovo nije prvi put da gospodin Mihailo Madžarović, bilo samostalno bilo preko određenih institucija ili predstavnika, nastoji da kreira pogrešnu sliku na način što plasira netačne informacije i implicira iskrivljene zaključke u vezi sa činjenjem Komisije za tržište kapitala (prethodno Komisija za hartije od vrijednosti).
 
S tim u vezi Komisija objavljuje informaciju u vezi sa dopisom gospodina Mihailo Madžarović, državljanina Republike Slovenije, od 05.06.2021. godine