Saopštenje Komisije za tržište kapitala

U želji da doprinese naporima i aktivnostima cjelokupnog crnogorskog društva u borbi na suzbijanju i zaštiti od novog korona virusa COVID-19, Komisija za tržište kapitala je opredijelila 5.000 Eura koji će biti uplaćeni na račun određen za donacije Nacionalnom koordinacionom tijelu za zarazne bolesti.


Takođe, na individualnom nivou, članovi Komisije su opredijelili 50 % ličnog dohotka koji će uplatiti na račun Nacionalnog koordinacionog tijela.


KOMISIJA ZA TRŽIŠTE KAPITALA