Centralna Depozitarna Agencija
 

Centralna Depozitarna Agencija (CDA) je fundamentalni dio infrastrukture tržišta kapitala u Crnoj Gori koji obavlja poslove registrovanja dematerijalizovanih hartija od vrijednosti, poslove kliringa i saldiranja sklopljenih transakcija s tim hartijama i druge poslove u vezi sa dematerijalizovanim hartijama od vrijednosti. 

 

CDA obavlja sljedeće usluge, dizajnirane da zadovolje potrebe emitenata, investitora i ovlašćenih učesnika: 

• Registrovanje i čuvanje dematerijalizovanih hartija od vrijednosti, 

• Vođenje računa emitenata, odnosno vlasnika hartija od vrijednosti i izdavanje potvrde o stanju i promjenama na tim računima, 

• Prenos, deponovanje, saldiranje i kliring po zaključenim poslovima u prometu hartija od vrijednosti, 

• Korporativne aktivnosti emitenata vezane za distribuciju razlicitih vlasničkih prava, 

• Obavljanje usluga izdavanja ISIN broja (International Securities Identification Numbers) emitentima u Crnoj Gori, 

• Sve mjere i poslove koji se pokazu korisnim ili nužnim za ostvarivanje i unaprijeđenje svrhe Društva. 

 

Uz pomoć USAID, obezbijeđen je kompletan sistem registracije, kliringa i depozitara. 

 

Ukoliko želite da saznate više o CDA, posjetite njihov web site www.cda.me