CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM

PIB - 02751372

Puni naziv - "CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM"A.D.

Adresa - BULEVAR SV. PETRA CETINJSKOG BR.18, PODGORICA, Crna Gora