DRVOIMPEX - ČELUGE

PIB - 02256436

Puni naziv - DRVOIMPEX ČELUGE  ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO A.D

Adresa - ČELUGE BB, BAR, Crna Gora