GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE PRIMORJE

PIB - 02006669

Puni naziv - GP PRIMORJE U STEČAJU A.D ULCINJ

Adresa - BIJELA GORA BB, ULCINJ, Crna Gora