MIG

PIB - 02359502

Puni naziv - Društvo za menadžment poslove i upravljanje nekretninama "MIG"

Adresa - Bul. Džordža Vašingtona 3/19 3/19, PODGORICA, Crna Gora