POSLOVNO LOGISTIČKI CENTAR MORAČA

PIB - 02026406

Puni naziv - Poslovno Logistički Centar Morača a.d.

Adresa -  8 MART 55, PODGORICA, Crna Gora