PROLJEĆE-KOMERC

PIB - 02189208

Puni naziv - PROLJEĆE KOMERC A.D  PLJEVLJA

Adresa -  KRALJA PETRA 29, PLJEVLJA, Crna Gora