ŠTAMPARIJA OBOD

PIB - 02004704

Puni naziv - ŠTAMPARIJA "OBOD" A.D. Cetinje

Adresa -  NJEGOŠEVA 3, Cetinje, Crna Gora