Berza

 
Trgovanje hartijama od vrijednosti u Crnoj Gori, imajući u vidu veličinu tržišta hartija od vrijednosti, potrebu njegovog efikasnog i transparentnog rada, kao i potrebu zaštite velikog broja novih akcionara koji nemaju dovoljno znanja iz ove oblasti, vrši se samo na organizovanom trzistu - berzi (preko ovlašćenih učesnika - brokerskih i dilerskih društava), s tim da berza svojim pravilima utvrđuje nacin formiranja različitih lista za trgovanje. 
 
U Crnoj Gori posluje Montenegroberza a.d. Podgorica. 
 
Osnovne informacije:
Adresa: Moskovska 77, 81000 Podgorica
Tel: +382 229 710
Fax: +382 229 711
e-mail: info@mnse.me 
 
Odbor direktora:
 
  • Güzhan Gülay
  • Harun Özay
  • Bojana Mitrović
  • Derya Hamza Seferi
  • Nemanja Boljević
 
Izvršni direktor: Milena Vučinić