Otvoreni investicioni fondovi

Na crnogorskom tržištu kapitala posluje pet otvorenih investicionih fondova.

  • Otvoreni investicioni fond "Atlas Mont"

  • Otvoreni investicioni fond "Eurofond" u postupku likvidacije

  • Otvoreni investicioni fond "HLT"

  • Otvoreni investicioni fond "Moneta"

  • Otvoreni investicioni fond "Trend"

Odobrenja za ponude investicionog fonda iz države članice:

  • Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom Erste Adriatic Bond

  • Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom Erste E-Conservative

  • Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom Erste Adriatic Multi Asset