Berza

Trgovanje hartijama od vrijednosti u Crnoj Gori, imajući u vidu veličinu tržišta hartija od vrijednosti, potrebu njegovog efikasnog i transparentnog rada, kao i potrebu zaštite velikog broja novih akcionara koji nemaju dovoljno znanja iz ove oblasti, vrši se samo na organizovanom trzistu - berzi (preko ovlašćenih učesnika - brokerskih i dilerskih društava), s tim da berza svojim pravilima utvrđuje nacin formiranja različitih lista za trgovanje. 


U Crnoj Gori posluje Montenegroberza a.d. Podgorica. 


Osnovne informacije:

Adresa: Moskovska 77, 81000 Podgorica

Tel: +382 229 710

Fax: +382 229 711

e-mail: info@mnse.me 

web: www.mnse.me


Odbor direktora:

• Predsjednik - Aco Aleksić

• Potpredsjednik - Serkan Karabacak 

• Član - Davorka Todorović

• Član - Enes Kurpejović 

• Član - Dražen Stanković

Izvršni direktor: mr Gojko Maksimović, CFA